Тръжна документация за провеждане на процедура, с публична покана, с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване- Машина с цифрово програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки - 1 бр.”


Новини

Виж всички новини НОВ ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАСТЪР КЛЮЧ СИСТЕМИ В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

НОВ ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАСТЪР КЛЮЧ СИСТЕМИ В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

21.12.2017

Абонамент