Тръжна документация за провеждане на процедура, с публична покана, с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване- Машина с цифрово програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки - 1 бр.”


Новини

Виж всички новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

Абонамент