Относно Регламента за защита на личните данни

Общ регламент за защита на данните (GDPR)

АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД е част от ASSA ABLOY Group.

ASSA ABLOY се ангажира да работи в съответствие със законите за данните в световен мащаб в различните си подразделения. Общият регламент за защита на данните на ЕС ("GDPR") изисква от нас да спазваме принципите на справедливост, отчетност и прозрачност при обработката на лични данни.

ASSA ABLOY има фокусиран, структурен и системен подход към защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Нашата глобална програма "ASSA ABLOY  Data Protection Compliance" е разработена, за да защитава целостта на личните данни на нашите служители, клиенти и партньори по целия свят. ASSA ABLOY има отделни ресурси в цялата група, чийто непрекъснат фокус е спазването на законите за данни в световен мащаб, включително GDPR.

Съхраняваме личните данни на сигурно място, като използваме оборудване, работещо в съответствие с признатите стандарти за сигурност. В случаите, когато правата на физическите лица са изложени на риск, провеждаме оценки на въздействието в съответствие с нашата стандартна методология.

Ние осъзнаваме, че законите за данни непрекъснато се развиват. ASSA ABLOY е инвестирала значителни ресурси за повишаване на осведомеността и разработване на обучение във връзка със своята програма за спазване на Закона за защита на данните. Продължаваме да наблюдаваме развитието на защитата на данните, за да гарантираме, че нашите политики, процеси и процедури са уместни и адекватни.

Ние се ангажираме да осигурим добро управление на данните и да инвестираме в доверие и сигурност на данните в дългосрочен план.

За да научите повече за Общия регламент за защита на данните, проверете официалните изявления на Европейския съюз за GDPR в следната връзка:


Новини

Виж всички новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

Абонамент