Новини

МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ЕООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

27.10.2017
МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ЕООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмедна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.001-0060-C01 по Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на 27.10.2017г., на територията на „Мауер Локинг Системс“ ЕООД  бе доставена и инсталирана Машина с цифрово-програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки. Този проект е най-големия за нашата компания, като общата му стойност възлиза на над  1 600 000 лева.

  

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Новини

Виж всички новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

Абонамент