Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

В изпълнение на Договор за безвъзмедна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.001-0060-C01 по Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на 27.10.2017г., на територията на „Мауер Локинг Системс“ ЕООД  бе доставена и инсталирана Машина с цифрово-програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки.

В тази връзка ръководството на "Мауер Локинг Системс" ЕООД има удоволствието да покани представителите на медиите, на УО на ОП "Иновации и конкурентоспособност" и на ОИЦ - Варна на информационно събитие - пресконференция на 12. Февруари (понеделник) 2018г. от 12ч. в зала "Заседателна" на адреса на компанията: ул. Петко Стайнов 10.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Новини

Виж всички новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

Абонамент